30000

کولر گازی 30000 گاسونیک حاره ای سری 29

  • دارای عملکرد های سرمایشی و گرمایشی

  • کمپرسور T3

  • دارای سیستم پلاسما سرد

  • فیلتر کربن فعال

  • دارای پوشش ضد خوردگی Gold Fin

  • دارای حالت سرمایش سریع و خواب راحت

  • نمایشگر LED