مبانی اولیه برای ظرفیت سنجی کولر گازی

بررسی دقیق مولفه های بار حرارتی فضایی که باید تهویه شود از الزامات اولیه برای تخمین واقع بینانه بارهای سرمایش و گرمایش است. میزان دقت اعمال شده در این بررسی بسیار اساسی بوده و نیازی به تاکیید بر اهمیت آن نیست.

در اختیار داشتن طرح های مکانیکی و معماری ، نقشه های کامل محوطه و در برخی از موارد تصاویر وجوه مهم ساختمان، امکان انجام یک بررسی خوب را فراهم می سازد. عواملی که باید در هنگام خرید کولر گازی مورد بررسی قراز بگیرند عبارتند از :

1 - جهت ساختمان:

  • شرایط محلی - اثرات باد و خورشید

  • ساختمان های مجاور دائمی

  • سطوح منعکس کننده - آب ، شن ، محوطه پارکینگ

2 - نحوه استفاده از ساختمان :

  • کاربری ساختمان به عنوان منزل مسکونی ، دفتر کار ، اتاق کامپیوتر ،بیمارستان ، فروشگاه مغازه های خاص ، فروشگاه ماشین آلات ،کارخانه،اماکن عمومی و...

3 - ابعاد فیزیکی ساختمان :

  • طول ، عرض و ارتفاع

  • ارتفاع کف تا سقف و فاصله هوایی موجود در سقف های کاذب

  • نوع مصالح و ضخامت دیوارها ، کف ، سقف ،پارتیشن و موقعیت نسبی آن ها در ساختمان

  • اندازه و محل قرار گرفتن پنجره ها، چهار جوب فلزی یا چولب ، یک قسمتی یا دو قسمتی بودن، نوع شیشه، یک لایه یا چند لایه بودن

  • موقیت ، نوع و اندازه درب ها و تعداد دفعات استفاده از آنها

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#کولرگازی_گاسونیک, #ظرفیت_کولر_گازی, #تشخیص_حجم_کولر_گازی, #تشخیص_نیاز_اتاق_به_کولر_گازی, #چگونه_کولر_گازی_انتخاب_کنیم, #اسپلیت_گاسونیک, #گاسونیک_کولر_گازی , #روش_های_محاسبه_کولر_گازی, #کولر_گاسونیک