کولر گازی ایستاده 60000 گاسونیک T3

محصول جدید

کولر گازی ایستاده گاسونیک با کمپرسور T3

کولر گازی اسپلیت ایستاده گاسونیک سری 27

0 تومان

  • تروپیکال گرید B
  • 60000 تا 240 متر فضا
  • اتو بخار
  • آب پرتقال گیری